Δείτε δείγμα της δουλειάς μας μέσα από τα ολοκληρωμένα έργα μας.

Κατοικία 1 - Έργο Βασίλικα

Κατοικία στην Αγλαντζιά

Κατοικία στην Αγλαντζιά

Ανακαίνιση εκκλησίας στη Δευτερά

Ανακαίνιση κατοικίας στα Λύμπια

Ανακαίνιση στη Μακεδονίτισσα

Κατοικία στην Ιλιούπολη

Κατοικία στο Δάλι

Κατοικία στη Δευτερά

Κατοικίες στο Πέρα Χωριό Νήσου

Ανακαίνιση στη Μακεδονίτισσα

Κατοικία στο Στρόβολο

Κατοικία στην Ποταμιά

Κατασκευή καταστημάτων στη Δευτερά